Văn bản pháp luật

GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC

(1) TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ, THẾ NÀO LÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG?

Trong tố tụng dân sự, những người biết được các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết tòa án triệu tập đến tham gia tố tụng để làm sáng tỏ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự. Người tham gia tố tụng này được gọi là người làm chứng.

(2) QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NHƯ THẾ NÀO?

Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng trong tố tụng dân sự bao gồm:

– Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

– Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

– Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc việc khai báo đó có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình.

– Được nghỉ việc trong thời gian Tòa án triệu tập hoặc lấy lời khai, nếu làm việc trong cơ quan, tổ chức.

– Được thanh toán các khoản chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu Tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng; khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng.

– Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác.

– Phải có mặt tại Tòa án, phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải thực hiện công khai tại Tòa án, phiên tòa, phiên họp; trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử, giải quyết thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

– Phải cam đoan trước Tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

MẪU GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC

Giấy xác nhận sự việc là Giấy được cơ quan, tổ chức lập ra để xác nhận về một sự việc mà do cá nhân, tổ chức nào đó đã thực hiện và đã sảy ra trong thời gian trước đó. Giấy nêu rõ thông tin người xác nhận, người chứng kiến, nội dung xác nhận…Đây cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền dựa vào đó để giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung:

– Tên cơ quan, tổ chức; Quốc hiệu tiêu ngữ: đây là phần không thể thiếu trong giấy xác nhận;

– Tên văn bản: ghi “GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC” ở chính giữa dòng văn bản;

– Thông tin người lập giấy/người xác nhận: ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, CCCD/CMND…;

– Nội dung xác nhận: ghi ngắn gọn, đầy đủ, chính xác thông tin về sự việc…;

– Người xác nhận và người lập ký và ghi rõ họ tên.

Hãy để lại cảm xúc của bạn
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *