Warning: fopen(/home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/storage/cache/cache.catalog.language.1632513287): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 59Warning: fopen(/home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/storage/cache/cache.currency.1632513287): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 59Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Unknown: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 478Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 278Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 283Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 700Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 706Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 712Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 718Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 754Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 760Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 827Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 961Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 994Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1076Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1196Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1203Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1210Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1217Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1250Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/controller/journal2/menu.php on line 1257Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 54Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 59Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 64Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 69Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 94Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/catalog/model/journal2/menu.php on line 99Warning: fopen(/home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/storage/cache/cache.catalog.language.1632513287): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 59Warning: fopen(/home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/storage/cache/cache.currency.1632513287): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/hpegov/hoaphuong.gov.vn/system/library/cache/file.php on line 59 Nguồn thu từ du lịch chưa tương xứng

Nguồn thu từ du lịch chưa tương xứng

Posted by Van Tuan 31/07/2018 0Comment(s) Bản tin thị trường,

Năm 2017, Hải Phòng đón 6,82 triệu lượt khách du lịch, tăng 12,47% so với năm 2016; doanh thu du lịch đạt 2727 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, Hải Phòng đón 3,55 triệu lượt khách, tăng 16,09% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế là 382.000 lượt, tăng 9,81%; doanh thu du lịch đạt 1454 tỷ đồng, tăng 18,6%. Tuy nhiên, số thu ngân sách từ hoạt động du lịch còn thấp,  chưa tương xứng với quy mô, tiềm năng cũng như sự phát triển của du lịch thành phố.

Số thu thấp, kém địa phương bạn


Quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải là 2 trọng điểm du lịch của thành phố, thu hút phần lớn lượng khách du lịch. Tuy nhiên, theo số liệu của ngành Tài chính, Thuế, bình quân mỗi năm, mỗi địa phương này chỉ thu ngân sách được hơn 100 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2018, quận Đồ Sơn được giao dự toán 166 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm thu được 73 tỷ đồng. Huyện Cát Hải có dự toán năm là 150 tỷ đồng, 6 tháng qua thu được 183 tỷ đồng. Đây là số thu chung của các địa phương, bao gồm cả các khoản thu từ đất (các khoản này thường chiếm vài chục tỷ đồng/năm), còn lại là các khoản thu khác như thuế ngoài quốc doanh (NQD), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), phí và lệ phí… Như vậy, nếu tách ra, các khoản thu thực tế từ hoạt động du lịch, cụ thể là thu từ các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn không đáng kể, chỉ khoảng vài chục tỷ đồng/năm. Tính chung cả một số khoản thu từ du lịch do thành phố quản lý thì nguồn thu cũng chỉ khoảng hơn 100 tỷ đồng/ năm. So với số lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch, quả thật không thấm tháp gì.


Trong khi đó, theo ông Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, du lịch là ngành công nghiệp không khói, là nguồn thu ngân sách chủ yếu của các địa phương khác. Nhìn sang tỉnh bạn Quảng Ninh, năm 2017, nguồn thu từ du lịch chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của tỉnh (năm 2017 tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách hơn 30.000 tỷ đồng). Chỉ tính riêng  thu phí các điểm tham quan du lịch, Quảng Ninh đã có số thu khoảng 1100 tỷ đồng năm 2017. Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng khai thác khá tốt nguồn thu từ du lịch, lên tới vài trăm tỷ đồng tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. 


Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Thương Huyền, tuy lượng khách tới Hải Phòng đông nhưng tỷ lệ khách lưu trú chỉ chiếm khoảng 54%. Trong khi đó, tại Quảng Ninh là 85,5%; Đà Nẵng 82,9%; Khánh Hòa 83%; Lâm Đồng 89%. Đáng chú ý, mức chi tiêu bình quân không có lưu trú tại Hải Phòng chỉ là 68.000 đồng/ người, trong khi tại Quảng Ninh là 105.000 đồng/ người, tại Ninh Bình là 658.000 đồng/ người. Mức chi tiêu có lưu trú của Hải Phòng là 1,943 triệu đồng/ người trong khi Quảng Ninh là 2,465 triệu đồng. Với mức chi tiêu như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu ngân sách.


Tình trạng thất thu thuế khu vực nhà hàng, khách sạn, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm Đồ Sơn, Cát Bà được cảnh báo từ lâu nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu khắc phục. Theo Cục Thuế, hệ thống nhà hàng, khách sạn của thành phố tập trung tại các huyện, quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Cát Hải, Đồ Sơn với một số lượng khá đông đảo. Trong đó, có nhiều nhà hàng, khách sạn lớn nhưng tổng doanh thu ngành Thuế quản lý được chỉ hơn 1000 tỷ đồng, số thuế cũng chỉ khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đây chưa phải là thực chất hoạt động của hệ thống nhà hàng, khách sạn thành phố.Nhiều nguồn thu còn bỏ ngỏ


Đáng buồn khi số thu từ hoạt động du lịch của Hải Phòng  thấp như thế thì còn có nhiều nguồn thu bị bỏ ngỏ. Theo Bí thư Huyện ủy Cát Hải Nguyễn Văn Chương, hiện Quảng Ninh thu phí tàu thuyền đậu đỗ qua đêm khu vực gần vịnh Lan Hạ của Hải Phòng là 350.000 đồng/người; thu phí tham quan 580.000 đồng/ người và tỉnh Quảng Ninh  triển khai thu từ năm 2005. Trong khi đó, vịnh Lan Hạ của Hải Phòng đến nay vẫn chưa thu phí đậu đỗ tàu thuyền, tức là  bỏ sót một nguồn thu khá lớn. Mức thu phí tham quan tại khu vực này cũng chỉ khiêm tốn 40.000 đồng/người. Vì vậy, huyện Cát Hải kiến nghị thành phố cần khẩn trương xây dựng và phê duyệt đề án thu phí đậu đỗ tàu thuyền qua đêm tại vịnh Lan Hạ, nếu thông qua mỗi năm mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng.


Còn theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Thương Huyền, sở dĩ tỉnh Ninh Bình có mức chi tiêu bình quân của khách du lịch cao hơn hẳn so với Hải Phòng là do trong đó có thu phí các điểm tham quan. Còn tại Hải Phòng, chủ yếu vẫn là chi phí ăn uống và đi lại, các điểm tham quan có thể thu được phí còn ít, mức thu cũng thấp. Các khu vui chơi giải trí có thể thu hút được khách du lịch của Hải Phòng phần lớn đang trong quá trình xây dựng, chưa tạo ra nguồn thu.


Cục Thuế Hải Phòng cho biết, khu vực nhà hàng khách sạn hiện nay mới chỉ dựa vào tự tính, tự kê khai của doanh nghiệp là chính và cũng chỉ quản lý được doanh thu thông qua hóa đơn, sổ sách. Trong khi đó, có một số lượng rất lớn khách hàng ăn uống, chi tiêu, nghỉ dưỡng trả bằng tiền mặt và không lấy hóa đơn, không thể hiện trên sổ sách, chứng từ, doanh thu tính thuế, gây thất thu, thất thoát thuế.


Rõ ràng, quản lý và khai thác nguồn thu từ du lịch của Hải Phòng còn nhiều lỗ hổng, số thu thực tế quá thấp so với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tình trạng này cần sớm được quan tâm giải quyết một cách căn cơ, hữu  hiệu. Trước mắt, theo chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, từ nay tới cuối năm, Sở Du lịch, các ngành liên quan, huyện Cát Hải cần sớm trình HĐND thành phố đề án thu phí đậu đỗ tàu thuyền qua đêm trên vịnh Lan Hạ bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật để tranh thủ khai thác các nguồn thu. Về lâu dài, cần thúc đẩy và tăng cường hơn nữa công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, các khách sạn 5 sao, các khu vui chơi giải trí… thu hút nhiều hơn khách du lịch có lưu trú và tăng mức chi tiêu tại Hải Phòng.


Bên cạnh đó, biện pháp không kém phần quan trọng vẫn là tìm ra giải pháp chống thất thu, thất thoát khu vực nhà hàng, khách sạn, nhất là 2 địa bàn trọng điểm Cát Bà, Đồ Sơn. Nếu vẫn chỉ tính thuế dựa vào sự tự giác, tự kê khai, tự tính thuế của doanh nghiệp thì thất thu là điều khó tránh khỏi.

 

Leave a Comment