(84) 225-3 739 472
SÀN TMĐT HOA PHƯỢNG ĐANG TRONG THỜI GIAN HOÀN THIỆN
LIÊN HỆ HỎI - ĐÁP
Cơ sở sản xuất:
HTX SXKD & DV NÔNG NGHIỆP LIÊN KHÊ
MST:
0200961547
Trụ sở:
Thôn 8 - Xã Liên Khê - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
VPGD:
Thôn 8 - Xã Liên Khê - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
Website:
https://htx-lienkhe.vn/
Email:
hungkttruong@gmail.com
Địa chỉ cửa hàng:
Thôn 9 - Liên Khê - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Số lượng đại lý:
0
Đại lý:
Địa chỉ sản xuất:
Xã Liên Khê - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam
Người đại diện:
Nguyễn Huy Chuân
Người quản lý:
Trịnh Thị Chung
Điện thoại:
0938 219 888 - 0964 202 279
Sản phẩm cung cấp:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sàn TMĐT Hoa Phượng' hoặc 'https://www.hoaphuong.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙